ประวัติ อดีตผู้ว่าการภาค ประเสริฐ ฟักทองผล
วัน เดือน ปีเกิด 7 กรกฏาคม 2492
โรตารีแอนน์ แอนน์สุรัตน์ ฟักทองผล
บุตร เด็กชาตนัยนาจ ฟักทองผล
ที่อยู่ 54 หมู่ 2 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83200
โทรศัพท์ (076) 238830, 238828
โทรสาร (076) 238831
การศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ดุสิตพาณิชยการ
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา เดอะบอสส์
การงาน ประธานกรรมการ "ฟักทองกรุ๊ฟ"
กิจกรรมทางโรตารี - สมาชิกสโมสรโรตารีภูเก็ต ปี 2529
- ประธานบริการชุมชน ปี 2531-32
- เลขานุการสโมสรโรตารีภูเก็ต ปี 2532-33
- อุปนายก ปี 2533-34
- นายกสโมสรโรตารีภูเก็ต ปี 2534-35
- ผู้แทนผู้ว่าการภาค และผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาค ปี 2535-36
  เพื่อขยายสโมสรโรตารีทุ่งคา
- ประธานขยายสโมสร ภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2536-37
- ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2538-39
กิจกรรมทางสังคม - รองประธานมูลนิธิเทพราศี
- กรรมการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต