การประชุมคณะกรรมการบริหารปี2552 - 2553

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2552 - 2553

ตั้งแต่เวลา 19.30 - 22.30 น.  ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

เรื่อง การวางแผนบริหารงานประจำปี 2552 - 2553

1111

1212

1313

^ return to TOP PAGE
 
 
 
Copyright 2004. Rotary Club of Tongkah. All rights reserved. Designed by Express Data | Search Phuket
District Governor (1995-1996), D-3330 R.I.