ประชุมร่วมชมรม เรารักราไวย์
Meeting with Rawai Community - September 24th, 2005