ประชุมร่วมสโมสรโรตารีจังซีลอน
(Joint meeting with RC Junkseilon - December 8th, 2005)