ประชุมร่วมสโมสรจากฝรั่งเศษ
(Welcome rotary clubs from France - December 1st, 2005)