นักเรียนจากแคนาดาสร้างบ้านที่กมลา
Canadian student build a house in Kamala (July 21th, 2005)